Zbiórka rozpoczynająca nowy rok formacyjny

W sobotę (06.09) o godz. 11.00
odbędzie się spotkanie dla wszystkich ministrantów i lektorów,
którym rozpoczniemy nowy rok formacyjny naszej Wspólnoty.

Proszę wszystkich ministrantów i lektorów,
którzy chodzą do szkoły o przyniesienie planów lekcyjnych
w celu ustalenia wstępnego planu służby.

Spotkanie jest obowiązkowe dla WSZYSTKICH!!!

W roku szkolnym 2014/2015 zbiórki dla starszych ministrantów będą odbywać się w środę o godz. 19.00