niedziela, 19 maja, 2024

Zasady ministranta

Ministranci to osoby, które nie tylko posługując przy Mszy Świętej, pomagają kapłanom w jej sprawowaniu, ale również powinni być przykładem dla wszystkich młodych (i nie tylko), jak żyć w zgodzie z Bogiem i z bliźnimi:

  • Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.
  • Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.
  • Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.
  • Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.
  • Ministrant rozwija w sobie życie Boże.
  • Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.
  • Ministrant wznosi wszędzie prawdziwą radość.
  • Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.
  • Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.
  • Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej.