Zarząd Ministrantów

W dniu 01.09.2016 został powołany Zarząd Liturgicznej Służby Ołtarza w parafii św. Wawrzyńca [skrót który będzie używany: Zarząd LSO] w składzie:

  • prezes Zarządu LSO: Daniel Szabat
  • zastępca prezesa Zarządu LSO: Szymon Polednik
  • skarbnik: Kamil Rybiński
  • członek Zarządu LSO: Marcel Pokora

UWAGI:
Kadencja Zarządu LSO trwa 1 rok czyli do 31.08.2017. Obecny Zarząd został powołany przez Opiekuna Liturgicznej Służby Ołtarza w parafii św. Wawrzyńca. Dokładne zadania, obowiązki i prawa członków Zarządu LSO zostaną określone w najbliższych dniach poprzez publikację Statutu Liturgicznej Służby Ołtarza w naszej parafii.

ks. Adrian Kaszowski