niedziela, 19 maja, 2024

Zarząd LSO

 

Decyzją Księdza Proboszcza Jerzego Faszczewskiego z dnia 08.09 br. z dniem 10.09 br. swoją działalność rozpoczyna nowy Zarząd Liturgicznej Służby Ołtarza przy parafii pod wezwaniem św. Wawrzyńca w Zabrzu-Mikulczycach w następującym składzie:

 

PREZES LSO:
Wojciech Żukowski

ZASTĘPCA PREZESA LSO:
Paweł Szal

KOORDYNATOR DS. MŁODSZYCH MINISTRANÓW:
Michał Jasionowski

POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU LSO DO ZADAŃ SPECJALNYCH:
Dawid Zalewski, Jakub Kaczmarczyk, Mateusz Matula

 

Konkretne funkcje i zakres kompetencji poszczególnych Członków Zarządu LSO pozostają do ustalenia z ks. Proboszczem oraz pomiędzy Członkami w ramach tejże struktury.

Niniejszym poprzedni Zarząd LSO powołany do istnienia 01.09.2020r. – z późniejszymi zmianami kadrowymi – uznaje się za rozwiązany.