| Subskrybuj via RSS

Zarząd LSO

ZARZĄD Liturgicznej Służby Ołtarza w parafii św. Wawrzyńca [używany skrót: Zarząd LSO] w składzie:

 • Prezes LSO: Maj Mateusz
 • Zastępca Prezesa LSO: Bączek Adam
 • Skarbnik: Patryk Tomeczek

Dodatkowo zostają powołani do sprawowania funkcji:

 • Formacja Młodszych Ministrantów i Kandydatów: Wojciech Żukowski
 • Prowadzenie strony internetowej: Patryk Tomeczek
 • Odpowiedzialny za sprawy liturgiczne: Szymon Sieklucki
 • Szefem Seniorów: Kamil Fijałkowski

Zarząd LSO rozpoczyna swoją działalność w dniu 15.09.2019, jego kadencja trwa do 31.08.2020, z możliwością przedłużenia kadencji lub wcześniejszego odwołania z poszczególnych funkcji przez Opiekuna LSO. Obecny Zarząd został powołany przez Opiekuna LSO. Dokładne zadania, obowiązki i prawa członków Zarządu LSO, znajdują się poniżej:

ks. Adrian Kaszowski

Zgodnie ze Statutem LSO parafii św. Wawrzyńca, który wszedł w życie 11.09.2016 przypominam o prawach i obowiązkach Zarządu LSO:

Zadania i obowiązki Prezesa LSO:

 • reprezentuje Wspólnotę Ministrantów podczas wszystkich uroczystości w parafii i poza nią;
 • współpracuje z Opiekunem LSO i jest pośrednikiem we wszystkim ważnych sprawach pomiędzy ministrantami i Opiekunem LSO;
 • ma prawo do zmieniania planu służby;
 • może usprawiedliwiać wszystkie nieobecności (zgodnie z V, § 5);
 • potwierdza zamiany i pomaga w ich realizacji;
 • może w wyjątkowych sytuacjach zwalniać z obowiązkowej służby;
 • wraz z Zastępcą i Skarbnikiem ma głos doradczy podczas podejmowania decyzji dotyczących finansów Wspólnoty;
 • z Prezesem LSO można się kontaktować osobiście, telefonicznie lub drogą różnych komunikatorów (np. messenger) – te informacje szczegółowo określi Prezes LSO!

Zadania i obowiązki zastępcy Prezesa LSO:

 • wspiera Opiekuna LSO w prowadzeniu ministrantów;
 • współpracuje z Prezesem LSO;
 • zastępuję Prezesa LSO w przypadku jego nieobecności;
 • może usprawiedliwiać nieobecności ale tylko po wcześniejszym uzgodnieniu decyzji z Opiekunem LSO lub Prezesem LSO;
 • pomaga ministrantom w realizowaniu zamian;
 • wraz z Prezesem i Skarbnikiem ma głos doradczy podczas podejmowania decyzji dotyczących finansów Wspólnoty.

Zadania i obowiązku Skarbnika LSO:

 • współpracuje z Opiekunem LSO w sprawach finansowych Wspólnoty;
 • wraz z Prezesem LSO i jego Zastępcą ma głos doradczy podczas podejmowania decyzji dotyczących finansów Wspólnoty;
 • ma bezpośredni dostęp do kasy LSO (może realizować wypłaty za pogrzeby, śluby, pobierać środki na różne uroczystości, itp.)
 • organizuje środki finansowe przy okazji organizacji różnych wydarzeń.