Zarząd LSO

Postępowanie przeciwko członkom zarządu-gdy egzekucja wobec spółki jest  bezskuteczna | AIF Kancelaria Wrocław

Z dniem 01.09.2020 swoją prace rozpoczął powołany przez Opiekuna LSO nowy Zarząd LSO.
Życzymy wszystkim członkom Zarządu wytrwałości, Darów Ducha Świętego, aby ich praca na rzecz naszej Wspólnoty przynosiła dobre owoce.
Więcej informacji: KLIKNIJ
Powodzenia
Ksiądz Adrian Kaszowski