niedziela, 19 maja, 2024
Kurs lektorski

Wymowa spółgłosek

Przy wymawianiu pojedynczych spółgłosek nie spotyka się na ogół większych odchyleń, chyba że u kogoś występują wady wymowy. Spotyka się jednak dość często niezbyt ostre i precyzyjne wymawianie spółgłosek. Lektor musi zwracać uwagę na prawidłową wymowę poszczególnych spółgłosek. Często spotykanym błędem jest zniekształcenie spółgłosek przy ich nagromadzeniu, np. uczciwy na ućciwy, czterdzieści na śterdzieści, trzeba na czeba itp. Dla przyswojenia sobie poprawnej wymowy w wyrazach o nagromadzonych spółgłoskach oraz dla uelastycznienia narządów mowy można szeptem wymawiać, starając się o precyzję, następujące słowa i zdania:
 
abstrakcja       bezsprzeczny       chrzcielnica       ekstrawagancja       góralszczyzna       inkwizycja       kaszlniecie       monstrualny       nastrzyc       opatrzność    pertraktacja     przedchrześcijański       reskrypt  rozprzężenie       sprzymierzeniec       tatarszczyzna       ustrzyc       wszczynać       zadzierzgnąć       zastępować