Wielki Czwartek

W Wielki Czwartek w godzinach porannych odprawiana jest w katedrze uroczysta Msza Krzyżma Świętego, odprawiana przez biskupa danej diecezji i koncelebrowana przez księży tej diecezji. Podczas tej uroczystości dokonywane jest m.in. poświęcenie olejów świętych.

Wieczorem w Wielki Czwartek odprawiana jest uroczysta Msza Wieczerzy Pańskiej, która rozpoczyna Triduum Pachalne. Sprawowana jest na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy, podczas której Jezus Chrystus ustanowił w obecności swoich apostołów sakrament Eucharystii oraz sakrament kapłaństwa.

Msza Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00. Proszę o przyjście do „drugiej” zakrystii przynajmniej 30 min. przed rozpoczęciem liturgii. Proszę o zapoznanie się z poniższymi materiałami: