Wielki Czwartek 2022

Wieczorem w Wielki Czwartek odprawiana jest uroczysta Msza Wieczerzy Pańskiej, która rozpoczyna Triduum Paschalne. Sprawowana jest na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy, podczas której Jezus Chrystus ustanowił w obecności swoich apostołów sakrament Eucharystii oraz sakrament kapłaństwa.

Msza Wieczerzy Pańskiej odbywa się o godz. 18.00. Prosimy o przyjście do „drugiej” zakrystii przynajmniej 30 min przed liturgią. Zachęcamy również do zapoznania się z poniższymi materiałami: