Regulamin LSO

REGULAMIN TEN JEST NIEAKTUALNY!!!
Wkrótce pojawi się uaktualniona wersja 

W tym miejscu niedługo pojawi się pełny tekst regulaminu naszej Parafialnej Wspólnoty Ministrantów.

Proszę się zapoznać z najważniejszymi zmianami. które zostaly wprowadzone,
a obowiązywać będą od 12.09.2010r.

 1. Nieobecność jest usprawiedliwiona tylko w następujących wypadkach:
  a) gdy uczyni to jeden z rodziców – w każdym przypadku
  b) sprawy związane ze zdrowiem (ale nie wcześniej umówione wizyty)
  c) komunikacja miejska – ewentualne spóźnienia
 2. W sytuacja w której ministrant otrzyma trzecią nieusprawiedliwioną nieobecność otrzymuje upomnienie.
  Nieobecności sumowane są do Uroczystości Chrystusa Króla, a następnie do Uroczystości Bożego Ciała.
  Jednocześnie też o całej sprawie zostają powiadomieni Rodzice. W czasie zawieszenia w czynnościach obowiązuje całkowity zakaz służby przy ołtarzu!!!
 3. Każdy ministrant ma obowiązek przyjścia na swoją służbę przynajmniej 15 min. wcześniej. W przypadku spóźnienia będzie to odnotowane na liście obecności. Trzy spóźnienia będą zamieniane na jedną nieobecność nieusprawiedliwioną.
  W przypadku lektorów dodatkową konsekwencją spóźnienia jest zakaz czytania Słowa Bożego w tym dniu w czasie liturgii.
 4. Obecność na każdej zbiórce dla każdego ministranta jest obowiązkowa. Każda nieobecność nieusprawiedliwiona będzie skutkowała zmniejszeniem liczby możliwych kolęd. Nieobecność na zbiórce można usprawiedliwić w tych samych przypadkach co służbę (parz pkt 1)
 5. Ministranci będący poniżej zera w podsumowaniu punktacji comiesięcznej zobowiązani są do odrobienia punktów:
  a) liczba minusowych punktów = liczba tygodni w czasie których należy odrobić punkty (liczone od momentu ogłoszenia decyzji)
  b) po tym czasie ministrant który nie odrobił punktów otrzymuje urlop, którego czas zależy od ilości pozostałych minusowych punktów według zasady: liczba pozostałych punktów = liczba tygodniu urlopu (urlop zaczyna się w następnym dniu po zakończeniu czasu na odrobienie punktów)
 6. Przed liturgią za przygotowanie wszystkiego co należy do obowiązków ministrantów i lektorów odpowiada szef danej grupy (podkreślone nazwisko na planie służby).
  Szef grupy ponosi też wszelkiego rodzaju konsekwencje w przypadku zaniedbania obowiązków przez któregokolwiek z ministrantów w jego grupie.
  Wszyscy z danej grupy zobowiązani są też do podporządkowania się poleceniom szefa swojej grupy w sprawach dotyczących liturgii i przygotowania do niej.
  W czasie sumy niedzielnej i innych uroczystości za liturgię odpowiada wyznaczony ceremoniarz.

10.09.2010r.
x. Adrian