| Subskrybuj via RSS

QUIZ

 

ZASADY

 • Na czym to polega? Przez cały rok, w każdym miesiącu będzie pojawiać się quiz z 10 pytaniami.
 • Jaki jest cel? Celem quizu jest polepszenie i odnowienie naszej wiedzy na temat liturgii 
 • Quiz podzielony jest na trzy kategorie:
  • Ministranci
  • Lektorzy
  • Ceremoniarze
 • Quiz rozpoczyna się 01.10.2019 a kończy – 01.11.2020
 • Aby rozwiązać quiz przed startem musisz podać: imię i nazwisko, email
 • Tu znajdziesz tabelę: kliknij! (pojawi się po pierwszym quizie)
 • Nie musisz rozwiązywać co miesiąc quizów, ale gdy będziesz je rozwiązywał regularnie twoja wiedza będzie stale się polepszała :D 
 • Czas na rozwiązanie quizu to 10 minut!
 • W razie pytań/problemów należy kontaktować się z Patrykiem Tomeczek
 • Na zakończenie quizu przewidywana jest nagroda dla najlepszych! :D (Więc warto rozwiązywać quizy systematycznie)
 • Quizy znajdziesz poniżej :)

Życzymy powodzenia!

 

QUIZY

 

16

PAŹDZIERNIK 2019 I MINISTRANCI

Test przeznaczony dla ministrantów początkujących

1 / 10

Jak prawidłowo nazywa się „strój kielicha”?

2 / 10

Co to jest? 

 

Question Image

3 / 10

Wybierz prawidłowe dokończenie zdania: „Palka …”

4 / 10

Co to jest?

Question Image

5 / 10

Wybierz prawidłowe dokończenie zdania: „Zakrystia to…”

6 / 10

Co to jest?

Question Image

7 / 10

Co to jest?

Question Image

8 / 10

„… to naczynie liturgiczne służące w liturgii katolickiej do umieszczania w nim konsekrowanej hostii, celem wystawiania na ołtarz podczas nabożeństw, adoracji, błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem oraz w czasie procesji teoforycznej”. Co to jest?

9 / 10

Co to jest?

Question Image

10 / 10

„… to narzędzie liturgiczne służące do okadzania podczas obrzędów liturgicznych” Co to jest?

Your score is

14

PAŹDZIERNIK 2019 I LEKTORZY

Test przeznaczony dla lektorów

1 / 10

Sznur, którym przewiązuje się albę to:

2 / 10

Bursa to...

3 / 10

Jak się rozpoczyna pierwsza zwrotka hymnu ministrantów? (Podaj 3 pierwsze słowa! Muszą być zapisane dokładnie!)

4 / 10

Co to jest humerał?

5 / 10

Który z wymienionych świętych jest patronem ministrantów?

6 / 10

Turyferariusz do służby na nabożeństwie potrzebuje?

7 / 10

Psałterzysta to ministrant:

8 / 10

Czytania z Biblii podzielone są w cyklach na lata A,B i C. Jaki rok liturgiczny przypada w 2018 roku?

9 / 10

Kolor różowy w Kościele Katolickim jest dość specyficzny. Czy kapłan zakłada na siebie szaty w tym kolorze? Jeśli tak, to ile razy w roku?

10 / 10

Jak nazywa się szata przedstawiona na obrazku?

 

Question Image

Your score is

12

PAŹDZIERNIK 2019 I CEREMONIARZE

Test przeznaczony dla ceremoniarzy

1 / 10

Co to jest? 

Question Image

2 / 10

Ile w obecnym mszale używanym w Polsce jest kanonów mszy świętej? 

3 / 10

Ile razy w tradycyjny sposób okadza się relikwie?

4 / 10

W jakie dni po liturgii należy obnażyć ołtarz?

5 / 10

Jaki kolor obowiązuje w III niedzielę adwentu? (Kolor musi być napisany DOKŁADNIE i drukowanymi literami!)

6 / 10

Ile maksymalnie może znajdować się świec na ołtarzu w czasie mszy świętej?

7 / 10

"Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Tobie Boże wszechmogący..." to początek modlitwy wypowiadanej przez kapłana tuż przed "Ojcze nasz". Jak nazywa się ta modlitwa?

8 / 10

Waskulum to małe naczynie metalowe. Są / jest w nim:

9 / 10

W czasie mszy zamiast aktu pokuty czasem wierni są "kropieni wodą święconą" Ten obrzęd to:

10 / 10

Czasem kielich mszalny nakrywa się welonem. A jak nazywa się materiał zasłaniający tabernakulum? Podpowiedź: Używa się go najczęściej w bazylikach

Your score is