QUIZ – STYCZEŃ 2020

8

STYCZEŃ 2020 I MINISTRANCI

Test przeznaczony dla ministrantów

1 / 10

Kto może być ochrzczony?

2 / 10

Gdzie Chrystus ustanowił sakrament kapłaństwa?

3 / 10

Sakrament, aby był ważny musi być przyjęty:

4 / 10

Jakie zadania spełnia sakrament chrztu świętego?

5 / 10

Jakiego znasz jeszcze patrona ministrantów?

6 / 10

Kto jest zastępcą proboszcza?

7 / 10

Który kolor dominuje w stroju kardynała?

8 / 10

Kto to jest?

9 / 10

Który z wymienionych patronów jest patronem ministrantów?

10 / 10

Św. Dominik Savio jest patronem:

Your score is

The average score is 66%

0%

5

STYCZEŃ 2020 I LEKORZY

Test przeznaczony dla lektorów

1 / 10

Czy jest możliwe ważne małżeństwo zawatre pomiędzy katolikiem a wyznawcą innej religii?

2 / 10

Co oznacza Greckie słowo Eucharystia?

3 / 10

Jakie zadania spełnia sakrament chorych

4 / 10

Kto udziela sakramentu małżeństwa?

5 / 10

Kto to jest?

6 / 10

Wymień dwóch patronów ministrantów

7 / 10

Jak nazywa się ksiądz, który nie włącza się w pełny sposób w prace parafii? Np. jest już na emeryturze

8 / 10

Kto wybiera papieża podczas konklawe?

9 / 10

Papież oficjalnie jest też biskupem jednego z miast. Którego?

10 / 10

Kto może być ochrzczony?

Your score is

The average score is 48%

0%

9

STYCZEŃ 2020 I CEREMONIARZE

Test przeznaczony dla ceremoniarzy

1 / 10

Kto udziela sakramentu małżeństwa?

2 / 10

Co to jest sakrament?

3 / 10

Na ile grup dzielimy sakramenty?

4 / 10

Który ze stopni sakramentu kapłaństwa był pierwszy opisany w biblii?

5 / 10

Co jest sukcesja apostolska?

6 / 10

Których z wymienionych sakramentów może udzielać tylko Biskup?

7 / 10

Wymień 3 patronów ministrantów

8 / 10

Kto przewodniczy prowincji kościelnej, która zrzesza kilka diecezji?

9 / 10

Jaką funkcję pełni protonotariusz de numero?

10 / 10

Jakie najwyższe święcenia może otrzymać duchowny?

Your score is

The average score is 46%

0%