QUIZ – LUTY 2020

2

LUTY 2020 I MINISTRANCI

Test przeznaczony dla ministrantów

1 / 10

Jaką księgą rozpoczyna się Stary Testament? 

2 / 10

Ile lat miał Jezus, gdy zgubił rodzicom i został odnaleziony w świątyni?

3 / 10

Jak nazywał się biblijny Raj? 

4 / 10

Który prorok, według Biblii, został połknięty przez wieloryba? 

5 / 10

Która księga nie znajduje się w Biblii? 

6 / 10

Jaka Ewangelia otwiera Nowy Testament? 

7 / 10

Ile Ewangelii znajduje się w Nowym Testamencie? 

8 / 10

Ile dzieci obiecał Bóg Abrahamowi? 

9 / 10

Kto wołał Samuela w nocy? 

10 / 10

Jak brzmi imię archanioła, który zwiastował Maryi Pannie, że urodzi syna?

Your score is

The average score is 40%

0%

2

LUTY 2020 I LEKORZY

Test przeznaczony dla lektorów

1 / 10

Mojżesz otrzymał tablice z Dekalogiem na górze: 

2 / 10

Jakub, syn Izaaka, po jego walce z Aniołem otrzymał od Boga imię:

3 / 10

Jakie imię otrzymał Szaweł po swoim nawróceniu? 

4 / 10

Ojcem wszystkich narodów nazywamy: 

5 / 10

Jak nazywał się syn Abrahama i nałożnicy jego żony Sary, Hagar? 

6 / 10

Kto był synem króla Dawida?

7 / 10

Jakie zwierzę pierwsze opuściło Arkę Noego?  

8 / 10

Ile razy Piotr zaparł się Jezusa?

9 / 10

Na jakiej górze Jezus objawił się trzem swoim apostołom?

10 / 10

Pierwszym apostołem powołanym przez Chrystusa był: 

Your score is

The average score is 50%

0%

2

LUTY 2020 I CEREMONIARZE

Test przeznaczony dla ceremoniarzy

1 / 10

Jakie słowo najczęściej pojawia się w Piśmie Świętym? 

2 / 10

Ile dotychczas sprzedano egzemplarzy Biblii? 

3 / 10

Ile rozdziałów znajduje się w całym Piśmie Świętym? 

4 / 10

Która księga jest najdłuższa? 

5 / 10

Z ilu ksiąg składa się Nowy Testament? 

6 / 10

Jaki jest oryginalny język Nowego Testamentu?

7 / 10

Jaką nazwę nosi Biblia tłumaczona przez św. Hieronima? 

8 / 10

Ile listów w Nowym Testamencie przypisuje się św. Janowi? 

9 / 10

Skała, na której Chrystus zbuduje swój Kościół, to? 

10 / 10

Kobieta, która ulżyła Jezusowi w czasie Drogi Krzyżowej to: 

Your score is

The average score is 55%

0%