wtorek, 16 lipca, 2024
Kurs lektorski

Poprawna wymowa

Najważniejszą umiejętnością lektora jest wyraźna i poprawna wymowa, zarówno samogłosek, jak i spółgłosek. Napotykamy tu na dwie poważne przeszkody. Pierwsza z nich to naleciałości gwarowe, druga to różnica między pismem i wymową. Wiemy, że żaden naród na całym obszarze swojego kraju nie mówi jednakowo. Zachodzą poważne różnice wymowy, nie tylko między poszczególnymi dzielnicami Polski, ale nawet między poszczególnymi okręgami. Zależy to od środowiska, zawodu, wykształcenia. Decydującą jednak rolę odgrywają tu gwary. Lektor w kościele musi wznieść się ponad te regionalne wpływy, musi posługiwać się ogólnopolską wymową. Drugą trudnością w poprawności wymowy są różnice między pismem i wymową. Lektor zatem musi znać ogólne zasady poprawnej wymowy polskiej.