Podziękowanie

Dziękuję wszystkim ministrantom i lektorom
za podjęcie służby podczas uroczystości odpustowej ku czci MB Mikulczyckiej.
Dzięki waszej licznej służbie i profesjonalnemu podejściu do wykonywanych funkcji
i powierzonych zadań mogliśmy z całą parafialną wspólnotą i gośćmi z sąsiednich parafii przeżyć wyjątkową uroczystość.