Początek Roku Szkolnego

Matko Boża, Stolico Mądrości, módl się za nami.

Z okazji Nowego Roku Szkolno-Katechetycznego
życzymy calej Wspólnocie Liturgicznej Służby Ołtarza
w naszej parafii dobrego, bogatego w Dary i Owoce
Ducha Świętego czasu nauki, aby wiara w Boga
wzrastała w nas dzięki poznawaniu piękna
otaczającego nas świata i wiedzy,
która jest najwspanialszym narzędziem poznawania Boga.

Opiekun i Zarząd LSO