Tygodniowy Plan Służby

PONIEDZIAŁEK
800 Szemiełowski W., Struski J., Błędziński Ł.,
1800 Kołacki B., Pokora A., Szymanowicz M., Szal P., Kaczmarczyk J., Kięczkowski F., Cholewiński J. 
WTOREK
800 Struski J.
1800 Tomeczek P., Kięczkowski F., Frankowski J., Maj K., Maj A., Szymanowicz T., Klabis K., Jasianowski M.
ŚRODA
800 Czechowicz  D., Szemiołowski W.
1800 Tłuczykąt R., Bączek G., Łukasiak D., Pokora A.
CZWARTEK
800 Kopacz P.
1800 Tomeczek D.,Sieklucki Sz., Biskupek M., Żurek K., Maj P., Żukowski W., Kołacki M., Kaczmarczyk J., Frankowski J., Sitarczuk Sz., Cholewiński J., Klabis K.
PIĄTEK
800 Bączek A.
1800 Tomeczek P.,  Szal P., Jasionowski M., Maj C.
SOBOTA
800 Maj M., Wójcik B., Kołacki B., Szymanowicz M., Maj P., Kołacki M., Błędziński Ł., Szymanowicz T., Maj A., Maj C. 

 

plan obowiązuje od dnia 03.09.2018r.
ostatnio dokonano zmiany w dniu 24.09.2018r.