Tygodniowy Plan Służby

PONIEDZIAŁEK
800 Kaczmarczyk J., Struski J., Szymanowicz T.
1800 Tomeczek P., Tłuczykąt R., Szal P.Kołacki M., Pyrzyk R., Frankowski J., Maj C.
WTOREK
800
1800 Żukowski W., Maj K., Cholewiński J., Jasionowski M., Sitarczuk Sz., Tomeczek D.
ŚRODA
800 Struski J., Błędziński Ł.
1800 Maj K., Walke T., Foks F., Frankowski J., Klabis K., Kopacz M.
CZWARTEK
800 Sieklucki Sz., Szymanowicz M.
1800 Biskupek M., Maj K., Matula M., Klabis K., Kopacz M., Maj A.,  Maj C., Tomeczek D.
PIĄTEK
800 Kołacki B., Kięczkowski F.
1800 Zalewski D., Bluszcz I., Jasionowski M., Pyrzyk R.
SOBOTA
800 Maj M., Maj P., Bączek A., Żurek K., Maj A., Błędziński Ł., Sitarczuk Sz., Maj C.

 

plan obowiązuje od dnia 07.09.2020r.
ostatnio dokonano zmiany w dniu 07.11.2020r.