Plan kolędowy 2018

Plan kolędy znajduję się także na naszej stronie parafialnej:
http://www.wawrzyniec-mikulczyce.pl/

Dodatkowe informacje dotyczące kolędy:

    • Każdy ministrant, zobowiązany jest do przestrzegania zasad regulaminu kolędowego.
    • Liczba kolęd (uwzględniająca liczbę zebranych punktów w Roku Formacyjnym 2017): kliknij.
    • Przypominam, że poszczególne pary pozostają bez zmian (chyba, że opiekun ministrantów postanowi inaczej), natomiast w danym dniu kolędowym pary mogą zostać przypisane przez opiekuna do innych ulic.

Plan kolędy: ZAPISY: kliknij!