Plan tygodniowy: I tydzień ferii

Plan obowiązuje do 02.02 – 07.02.2015:

PONIEDZIAŁEK (02.02)
Święto Ofiarowania Pańskiego
– obowiązuje dodatkowy plan służby –
WTOREK (03.02)
800 Szabat D., Smolarczyk P., Żukowski W., Szemiołowski W.
1800 Wałeczek M., Gerlich Sz., Musik M., Kruszewski K., Machel K.,
Tomeczek P., Żurek K.
ŚRODA (04.02)
800 Polednik Sz., Wolecki S., Bączek A., Tomeczek D., Biskupek M.
1800 Rybiński K., Sala D., Gerlich Sz., Tłuczykąt R., Słomka S., Musik M.,
Maj M., Maj A.
CZWARTEK (05.02)
800 Żurek S., Słomka S., Pokora A.
1800 Kopacz P., Bączek A., Kruszewski K., Kaczmarczyk J.
PIĄTEK (06.02)
800 Tomeczek P.
1800 Tłuczykąt R., Maj M., Maj P., Maj K.
SOBOTA (07.02)
800 Pokora M., Maj P., Pokora A., Maj K.
1800 Fijałkowski K., Skorupa M.