Ogłoszenia (01.09)

1. Msza św. na rozpoczęcie roku szkolno-katechetycznego – poniedziałek (01.09): godz. 8.00
– proszę wszystkich ministrantów o obecność
– uczestniczącym wpisujemy „++”

2. Spotkanie dla WSZYSTKICH ministrantów i lektorów – sobota (06.09): godz. 11.00
– proszę na spotkaniu przynieść plany zajęć lekcyjnych w celu ustalenia wstępnego planu służby

3. Opust ku czci Matki Bożej Mikulczyckiej – sobota (06.09)
– spotykamy się w „drugiej” zakrystii: godz. 17.00
– nabożeństwo i powitanie pielgrzymów: godz. 17.30
– uroczysta Suma Odpustowa: godz. 18.00
– procesja z obrazem Matki Bożej: godz. 19.00
– uczestniczącym wpisujemy po „+” za nabożeństwo i procesję i „++” za Mszę św.