Odpust – funkcje liturgiczne

:
Funkcja Nazwisko i imię
Ceremoniarze Rybiński Kamil Sieklucki Szymon
Księga Bączek Grzegorz
Krzyż Lewandowski Daniel
Kadzidło Fijałkowski Kamil Tomeczek Daniel
Lektor 1 Prażenik Paweł
Lektor 2 Biskupek Michał
Psalm Wałeczek Michał
Dzwonki Tomeczek Patryk
Ministranci światła Kołacki Bartosz Maj Paweł
Ministranci ołtarza Maj Mateusz Żurek Kamil
  Pokora Artur
Pateny do Komunii  Szymanowicz Mikołaj Szemiołowski Wojciech
  Struski Justin  
Modlitwa wiernych diakon
Nagłośnienie w czasie procesji Biskupek Michał
Kolekta Lewandowski Daniel Wójcik Bartosz
  Prażenik Paweł — 

Pozostałych ministrantów proszę o obecność i podjęcie ewentualnego zastępstwa w przypadku jakiś zdarzeń losowych!