Nowe wytyczne dot. służby

Drodzy Ministranci, od dnia 18.05.2020 obowiązują następujące zasady ministranckiej służby:

/na niebiesko zaznaczono niezmienione zasady; na czerwono – zmienione/

  1. Pozostajemy jeszcze przy obecnej formie zapisów – dobrowolna (czyli w wybrany przez siebie dzień) i przez internet; [kliknij]
  2. Do służby mogą być dopuszczeni wszyscy chętni lektorzy, którzy ukończyli 16 rok życia (zapraszam także seniorów);
    Służbę mogą podjąć także ministranci, którzy ukończyli 14 rok życia, ale za zgodą swoich Rodziców (proszę Rodziców o kontakt);
  3. Przy ołtarzu może być obecny: w tygodniu – jeden ministrant, w niedzielę – dwóch;
  4. W czasie służby należy przestrzegać wszystkich zasad bezpieczeństwa i higieny które obowiązują obecnie w czasie epidemii. Proszę przynieść także swoją maseczkę;
  5. Na wybraną służbą należy przyjść 15 min. wcześniej;
  6. W miesiącu maju zapraszam także dodatkowo drugą osobę na nabożeństwa majowe – można zapisywać się jako druga osoba na liście.

Bardzo dziękuję Ministrantom, którzy przez ostatnie tygodnie podejmowali służbę przy ołtarzu. Jest kilku z Was, którzy systematycznie pomagają nam w czasie liturgii – za to wszystko jeszcze raz serdeczne Bóg zapłać.