Niedziela – 26.06

 

Grupa I
Szabat D., Tomeczek D., Musik M.,
Bączek A., Żurek K., Kołacki B., Kołacki M., Suchocki K.
Grupa II
Polednik Sz., Rybiński K., Kruszewski K.,
Łukasiak D., Żukowski W., Klaczka Sz., Maj P., Maj K., Maj A.
Grupa III
Kopacz P., Pokora M., Lewandowski D., Gerlich Sz.,
Maj M., Tomeczek P., Szemiołowski W., Kaczmarczyk J.
Grupa IV
Fijałkowski K., Góźdź M., Żurek S., Wałeczek M., Tłuczykąt R.,
Kięczkowski F.
Seniorów (nie wpisanych do grup niedzielnych) proszę o obecność na Mszy św. o godz. 9.30 – jest to uroczysta suma niedzielna!