Najmłodsi ministranci

Nasi najmłodsi ministranci (Cieśla A., Jasionowski K., Kowol J., Kozina W., Żukiel P., Żukowski F.) zostali już wpisani do planu niedzielnego, więc bardzo prosimy, by – w miarę możliwości – podejmowali oni służbę zgodnie z rozpiską, którą można znaleźć w zakładce plan niedzielny.

Zdecydowanie ułatwi to organizację służby na niedzielnych Mszach Świętych i pomoże zapewnić odpowiednią ilość ministrantów na każdej z nich. Dziękujemy!