Nadzwyczajni Szafarze

Zwracam się z wielką prośbą, aby podejmować posługę na Mszach św. niedzielnych w miejscach „wolnych”, takie rozwiązanie pozwala nam odpowiednio rozdzielić Waszą pomoc na wszystkich Mszach św. Proszę też WSZYSTKICH SZAFARZY o wpisanie się na listę poniżej w celu dobrej organizacji Waszej posługi [zawsze istnieje możliwość przyjścia tylko na czas Komunii Świętej, wtedy proszę wpisać się w nawiasie]

19.01.2020 (niedziela) – II Niedziela Zwykła
(sob) 1800 1. Szal W., 2.
730 1. Ludwig J., 2. Ziminga M., 3. Gerlich J.
930 1. Kiełkowski E., 2. Gurnacz Z., 3.
1130 1. Rybiński K., 2. Prażenik P., 3.
1600 1. (Prażenik P.), 2. … 
26.01.2020 (niedziela) – III Niedziela Zwykła
(sob) 1800 1. …, 2. …,
730 1. …, 2. …, 
930 1. …, 2. …, 3. …,
1130 1. …, 2. …, 3. …,
1600 1. …, 2. …,
02.02.2020 (niedziela) – Święto Ofiarowania Pańskiego
(sob) 1800 1. …, 2. …,
730 1. …, 2. …, 
930 1. …, 2. …, 3. …,
1130 1. …, 2. …, 3. …,
1600 1. …, 2. …,
09.02.2020 (niedziela) – V Niedziela Zwykła
(sob) 1800 1. …, 2. …,
730 1. …, 2. …, 
930 1. …, 2. …, 3. …,
1130 1. …, 2. …, 3. …,
1600 1. …, 2. …,