niedziela, 23 czerwca, 2024
Aktualności

Ministranci z GIMNAZJUM

GRUDZIEŃ:
– gimnazjaliści muszą uczestniczyć w min. czterech Mszach św. roratnich
– w niedzielę (11.12) każdy ministrant gimnazjalista przynosi na Mszę św. indeks

Informacje z dnia 20.10.2016:
Zgodnie z umową ministrantów z gimnazjum, którzy przygotowują się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania obowiązują następujące zasady:

Ministranci przygotowujący się do Sakramentu Bierzmowania MUSZĄ:

  • uczestniczyć we Mszach św. w niedzielę według planu służby
  • korzystać z comiesięcznej spowiedź (musi być odnotowana w indeksie)
  • uczestniczyć w odpowiedniej liczbie dodatkowych nabożeństw, np. różaniec (x5), roraty (x4)
  • posiadać swój indeks, wypełnić ankietę (wypełnioną ankietę należy oddać do końca kalendarzowego roku) i pobrać zaświadczenie dla świadka

UWAGA!!! Indeks podpisujemy tylko przy Sakramencie Pokuty!!!

Ministranci przygotowujący się do Sakramentu Bierzmowania NIE MUSZĄ:

  • uczestniczyć w spotkaniach formacyjnych dla bierzmowańców (chyba że frekwencja na zbiórkach dla ministrantów jest mniejsza niż 50%)
  • uczestniczyć we Mszach św. dla kandydatów do bierzmowania (chyba że ministrancki bilans punktowy jest ujemny – ostatecznie decyduje ks. Opiekun)

UWAGA!!! W sytuacji w której ministrant wraca do normalnych zasad dla bierzmowańców (z powodu ministranckich zaległości) zobowiązany jest do używania indeksu!!!

Żeby zaliczyć rok formacyjny w przygotowaniu do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania
każdy ministrant z gimnazjum zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich zasad!!!