Listopad quiz

13

LISTOPAD 2019 I MINISTRANCI

Test przeznaczony dla ministrantów

1 / 10

Na jaki kolor ubierają się ministranci przez większość roku liturgicznego, w czasie okresu zwykłego?

2 / 10

Jaką nazwę nosi "mównica", z której wygłasza się np. homilię, a także odczytuje czytania?

3 / 10

Jak nazywa się księga, w której znajdują się teksty obrzędów i nabożeństw?

4 / 10

Jaką nazwę nosi ozdobna, zewnętrzna szata kapłana?

5 / 10

Jak nazywa się księga liturgiczna, z której kapłan odczytuje teksty modlitw w czasie m. in. Liturgii Eucharystycznej?

6 / 10

Co to jest? 

7 / 10

Ile razy w ciągu Mszy Świętej dzwonimy dzwonkami (nie wliczając w to gongu)?

8 / 10

Jak inaczej nazywają się hostie rozdawane przez kapłana w czasie komunii świętej?

9 / 10

Jak nazywa się czynność obmycia rąk przez kapłana po przygotowaniu darów?

10 / 10

Jak nazywa się księga liturgiczna, z której odczytywane są czytania i Ewangelia w czasie mszy świętej?

Your score is

The average score is 75%

0%

8

LISTOPAD 2019 I LEKORZY

Test przeznaczony dla lektorów

1 / 10

Jaką inną nazwę noszą świece stojące przy ołtarzu?

2 / 10

Kiedy przypada Niedziela Gaudete?

3 / 10

Jak długo trwa Wielki Post? [WPISZ: LICZBA + SŁOWO np. 100 lat]

4 / 10

Co wkładamy do pateny głębokiej?

5 / 10

W jakim okresie obowiązuje w liturgii kolor zielony?

6 / 10

Jaką nazwę nosi "ręczniczek" służący do obmycia rąk przez kapłana po przygotowaniu darów?

7 / 10

W jakie niedziele roku liturgicznego obowiązuje kolor różowy?

8 / 10

Jaką nazwę noszą miejsca siedzące kapłanów i Liturgicznej Służby Ołtarza?

9 / 10

Miesiąc październik jest poświęcony kultowi Matki Bożej, a w czasie jego trwania odprawiane ją nabożeństwa ku Jej czci. Mowa o:

10 / 10

Jak nazywa się "sznurek", którym przepasuje się albę?

Your score is

The average score is 73%

0%

9

LISTOPAD 2019 I CEREMONIARZE

Test przeznaczony dla ceremoniarzy

1 / 10

Orędzie wielkanocne to inaczej:

2 / 10

Osoby ze święceniami niższymi to we współczesnym Kościele:

3 / 10

Formą aktu pokutnego NIE jest:

4 / 10

Jakie oleje święci się w katedrach w Wielki Czwartek?

5 / 10

W którym momencie Wigilii Paschalnej zapala się świece przy ołtarzu?

6 / 10

Końcowa część Modlitwy Eucharystycznej inaczej nazywa sie...

7 / 10

W jakim miejscu w procesji z biskupem powinni iść ministranci mitry i pastorału?

8 / 10

Którą stronę ołtarza nazywamy stroną epistoły?

9 / 10

Czym jest/była piscyna?

10 / 10

W jaki sposób rozkładamy korporał?

Your score is

The average score is 37%

0%