niedziela, 19 maja, 2024
Aktualności

Komunikat 02

Drodzy Ministranci i Rodzice!

Zakończyliśmy I kwartał roku 2019, który był najgorszym kwartałem pod względem punktacji od pięciu lat. Od Środy Popielcowej rozpoczęliśmy próby nadrabiania zaległości. Do końca miesiąca marca, wszyscy ministranci mieli czas na poprawę swojej sytuacji punktowej (która jest obrazem sumienności i obowiązkowości wobec podjętych obowiązków i zadań). Niestety nie wszystkim ministrantom to się udało! W stosunku do poszczególnych osób zostały podjęte odpowiednie kroki, które mam nadzieję, że w tym miesiącu przyniosą dobre owoce. Z przykrością muszę też stwierdzić, że żaden z Rodziców nie skontaktował się ze mną w celu podjęcia współpracy mającej na celu sprawne nadrobienie zaległości i poprawę sytuacji poszczególnych osób.

W dniu 06.04.2019 została zaktualizowana punktacja i podsumowanie kwartalne, dlatego bardzo proszę zapoznać się z tymi opracowaniami. Poniżej zamieszczam kilka wniosków od ostatniego podsumowania punktowego:

 1. Pogorszyła się sytuacja punktowa następujących ministrantów:
  Wójcik Bartosz [z 0 na -3]
 2. Nadrobili część zaległości następujący ministranci:
  Kołacki Bartosz [z -13 na -7]!!!
  Kołacki Mateusz [z -8 na -2]
  Tłuczykąt Radosław [z -1 na +1]
  Sitarczuk Szymon [z-7 na -5]
  Lewandowski Daniel [z -25 na -23]
 3. Ministranci, których sytuacja nie zmieniła się, mimo ujemnego stanu punktowego:
  Bączek Grzegorz
  Tomeczek Daniel
  Maj Mateus
 4. Jeszcze raz chciałbym wyrazić moją wdzięczność Adamowi Bączek, który jako ministrant z prawami seniora, nadal podejmuje służbę, w tygodniu i systematycznie uczestniczy w dodatkowych służbach.

Jeszcze raz bardzo proszę wszystkich Rodziców o zapoznanie się z tymi wynikami i wnioskami oraz o współpracę i pomoc szczególnie tam gdzie jest ona najbardziej potrzebna.