Frekwencja na zbiórkach

PwykresODSUMOWANIE OBECNOŚCI NA ZBIÓRKACH

frekwencja na zbiórkach została zaktualizowana i obejmuje okres do 07.10.2015 – kliknij;

– przypominam, że obecność na zbiórkach jest obowiązkowa dla wszystkich ministrantów! Na cotygodniowych spotkaniach omawiane są sprawy bieżące i tematy formacyjne dla Liturgicznej Służby.

– ciekawostka: starsi ministranci mają dużo wyższą frekwencję niż ministranci ze szkoły podstawowej!?!?