Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

25 marzec 2021

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

Czwartek (25.03.2021)
Msze św. wg planu tygodniowego