Święto Chrztu Polski

14 kwiecień 2021

Święto Chrztu Polski

Środa (14.04.2021)
[ten został ustanowiony państwowym świętem Chrztu Polski
w celu upamiętnienia tego doniosłego wydarzenia]