NSPJ

11 czerwiec 2021

Uroczystość Naświętszego Serca Pana Jezusa
/nie obowiązuje w dniu dzisiejszym post piątkowy/

piątek (11.06.2021)
Służba: według tygodniowego planu służby