NMP Królowej Polski

3 maj 2021

Uroczystość NMP Królowej Polski
– główna Patronka Polski –

czwartek (03.05.2021)
Służba: według tygodniowego planu służby