Czy znasz swój dom? #3

kościół parafialny pw. św. Wawrzyńca, Zabrze - Zabytek.pl

Zapraszamy do zapoznania się z ostatnią częścią naszej serii pt. „Czy znasz swój dom?” 
Już za kilka dnia rozpoczniemy serię zbiórek online dot. świąt wielkanocnych!
Zachęcamy do częstych odwiedzin!

Część trzecia…

Co to Ołtarz?

Ołtarz jest miejscem uobecnienia ofiary krzyżowej Jezusa Chrystusa w sposób bezkrwawy . Pierwsze ołtarze chrześcijańskie miały postać stołu lub sarkofagu z relikwiami męczennika. Przez lata na ołtarzach umieszczano bogato zdobione nastawy a w nich tabernakulum obrazy i figury tak jak na zdjęciu poniżej.

Po Soborze Watykańskim II pojawiła się tendencja przywrócenia ołtarzom formy stołu; w nowo budowanych kościołach ołtarz jest zazwyczaj odsunięty od ściany, w starszych zaś kapłan celebruje nie na ołtarzu murowanym, lecz na przenośnym („posoborowym”). Warto też zauważyć, że po Soborze Watykańskim II kapłani prawie zawsze sprawują liturgię eucharystyczną twarzą do wiernych (versus populum). Wbrew obiegowym opiniom nie jest to regulowane rubrykami. Przepisy posoborowe określają sytuacje, kiedy kapłan ma odwrócić się do ludu w przypadku mszy versus Deum

Co to Ambona?

Ambona-W kościołach chrześcijańskich podwyższenie umieszczane zazwyczaj po lewej stronie nawy głównej, w pobliżu prezbiterium, w celu zapewnienia lepszej słyszalności wiernym. W XX wieku ze względu na rozwój nagłośnienia nie było już wymagane, żeby ambona była na podwyższeniu, co spowodowało masowe budowanie ambon w prezbiterium, w pobliżu ołtarza. Ambony takie przybierają postać mównicy: małego podwyższenia ze stołem, na którym kładzie się lekcjonarz. W rozumieniu liturgii ambona jest stołem (ołtarzem) Słowa Bożego. Jest to miejsce, na którym odbywa się druga część liturgii mszy świętej, czyli liturgia słowa.

Czym jest miejsce przewodniczenia? Gdzie się znajduje?

Miejsce przewodniczenia – w liturgii Kościoła rzymskokatolickiego jedno z trzech głównych miejsc (obok ołtarza i ambony), skąd kapłan zwraca się do wiernych w czasie zgromadzenia liturgicznego (nabożeństwa), w szczególności mszy. W węższym znaczeniu, wyeksponowane miejsce (zwykle fotel lub ozdobne krzesło), gdzie zasiada główny celebrans nabożeństwa.

 

 

Autor zbiórki:
Szymon Sieklucki