sobota, 2 grudnia, 2023
Zbiórki zdalne

Czy aby na pewno robisz to poprawnie?

Czy zastanawiałeś się kiedyś nad postawami i gestami w czasie mszy świętej? Zapewne nie dlatego postawę większości z nas najlepiej prezentuje oto ta ilustracja.  Jak już wiemy w kościele nic nie dzieje się przypadkiem i każda nasza postawa czy gest mają za zadanie coś symbolizować czy do czegoś nawiązać dzisiaj skupimy się na postawach

 

Postawa stojąca:

Postawa stojąca jest zasadniczą postawą w liturgii.
Jest znakiem świadomego uczestnictwa i zaangażowania, a nie biernej tylko obecności.
Ma wyrażać szacunek i cześć wobec Chrystusa i jego tajemnic, ma być znakiem gotowości do wykonania zleconych nam zadań.

 

Postawa klęcząca

To postawa modlitwy, czci i największego uwielbienia.
Postawa klęcząca zarówno jako dłuższa postawa modlitewna, jak również chwilowy gest, w liturgii chrześcijańskiej oznaczała wielbienie Boga i była postawą typowo chrześcijańską

 

Postawa siedząca

Jest postawą słuchania, skupienia, przyjmowania i rozważania Słowa Bożego.

 

Leżenie krzyżem

Leżenie krzyżem symbolizuje najgłębsze poniżenie siebie i najusilniejszą modlitwę. Lepiej niż słowa wyraża ono całkowite oddanie się Bogu i poczucie własnej słabości. Obecnie celebrans kładzie się krzyżem przed ołtarzem na początku ceremonii Wielkiego Piątku, na znak, że Odszedł nasz Pasterz; Jezus Chrystus. Podobnie osoby, które otrzymują święcenia padają na twarz i leżą krzyżem podczas śpiewania Litanii do Wszystkich Świętych. W wielu zgromadzeniach zakonnych, także przyjmujący profesję zakonną przybierają postawę leżenia krzyżem

 

Procesja

Procesja (łac. procedare – iść, kroczyć) to szczególna forma postawy – cały czas w ruchu. Polega ona na kroczeniu, przemieszczaniu się z jednego miejsca na drugie. Nie jest to jednak chód bezcelowy i nic nie znaczący. Według symboliki liturgicznej, wyraża on wędrówkę Ludu Wybranego z niewoli egipskiej do Ziemi Obiecanej. Szczególną formą procesji jest procesja eucharystyczna bowiem w ich czasie niesiony jest w monstrancji Najświętszy Sakrament.

 

 

Autor zbiórki:
Szymon Sieklucki

 

.