sobota, 9 grudnia, 2023
Kurs lektorski

Ćwiczenia głosowe

Przystępując do ćwiczeń głosowych należy przyjąć właściwą postawę. Prawidłowa, to znaczy swobodna postawa ciała zachowująca ogólną elastyczność i pozbawiona wszelkiego usztywnienia i zbędnych napięć. Wpływa na wyrobienie prawidłowego sposobu oddychania i na ogólną gotowość mięśniową całego instrumentu głosowego. Pozycję ciała powinno cechować nieusztywnione trzymanie głowy, równoczesne rozłożenie ciężaru ciała na obie nogi, nieco uwypuklona, lecz w pełni elastyczna klatka piersiowa i ręce opuszczone swobodnie wzdłuż ciała.
 
Zalecane jest wykonywanie następujących ćwiczeń:
 
• Wziąć niewielki oddech, przy czym wymówić samogłoskę a lub o w sposób przeciągły, atakując ją miękko, lekko. niezbyt głośno, jak gdyby wołając lub pojękując, po czym przerwać i znów wymówić (powtarzać to kilkakrotnie). Powinno nam przy tym ciągle towarzyszyć uczucie podpierania, nawet w czasie pauz. Po kilkakrotnym wymówieniu samogłoski a lub o zaczerpnąć powietrza i powtórzyć ćwiczenie w ten sam sposób, stale zważając, by przy wydawaniu dźwięku nie odczuć najmniejszego wysiłku gardła.
 
• Rozumiejąc już, że zapoczątkowanie dźwięku wiąże się z oddechem, a gardło stanowi tylko niejako rurę przelotową dla dźwięku, wymawiać w ten sam sposób przerywany pauzami, miękko, przeciągle i wolno samogłoski c, e, i, o, n. Całą uwagę należy skupić na tym, aby nie angażować mięśni gardła, podobnie jak w ćwiczeniu poprzednim, a pozostałe głoski tworzyły się tylko dzięki ruchom języka i warg.
 
• Skoro będziemy umieli swobodnie i bez wysiłku wymówić wyżej wymienione samogłoski, przy zachowaniu prawidłowego podparcia, możemy je łączyć kolejno ze spółgłoskami w, ni, b, a’, t,  a następnie ćwiczyć je w różnych połączeniach sylab, np.: hra-bre-bri-hro-bru