niedziela, 1 października, 2023
Aktualności

Aktualizacja

W dniu 16.05.2017 zostały uaktualnione następujące działy: Plan tygodniowy, Plan niedzielnyPunktacja, Podsumownie zbiórek, Podsumowanie kwartalne

Proszę Rodziców o dokładne przeanalizowanie działów: Punktacja, Podsumowanie kwartalne i Podsumowanie zbiórek. Niektórzy ministranci mają „tragiczną” sytuację pod względem punktacji i frekwencji.

Przypominam, że 9 nieobecności w kwartale skutkuje usunięciem z listy ministrantów!!!